Ungdomsrådet i Angereds stadsdelsförvaltning

Angereds ungdomsråd är till för att öka ungdomars lokala inflytande och delaktighet.

Rådet har representanter från alla områden i Angered och jobbar aktivt för att förmedla ungdomars frågor och åsikter till Angereds stadsdelsnämnd och förvaltning. Det kan till exempel vara frågor som rör fritid, utemiljö, skola och trygghet.

Representanter i Ungdomsrådet

Ordförande

Higmo Arif

Vice ordförande

Kanza Rehman

Kontaktperson för ungdomsrådet

Marie Holm
0725-006234
marie.holm@angered.goteborg.se

Ungdomsrådets projektpott

Du kan söka pengar ur ungdomsrådets projektpott. Tanken med bidraget är att förverkliga och stödja aktiviteter av unga för unga. Angereds ungdomsråd går igenom de ansökningar som kommit in och fattar beslut om eventuellt bidrag.

Ansökningsblankett till ungdomsrådets projektpott (du kan spara formuläret och fyll i på datorn)