Unga påverkar i Angereds stadsdelsförvaltning

Har du en idé? Vill du förändra något? Förverkliga en dröm eller förstå hur saker och ting hänger ihop? Hör av dig till Unga påverkar - det som är viktigt för dig är viktigt för oss.

Unga påverkar finns i Angered och arbetar för att öka barns och ungas inflytande. Det gör vi på olika sätt, till exempel genom:

  • Dialogmöten
  • Aktiviteter
  • Evenemang
  • Utbildningar
  • Camp Demokrati
  • Trygghetsvandringar med unga
  • Att hjälpa till att förverkliga idéer

Unga påverkar arbetar med grupper av barn och unga, och stödjer bland annat ungdomsråd, Människan bakom uniformen och unga stadsutvecklare. Vi arbetar också med vuxna i verksamheter som berör unga, både i Angered och i staden.

Har du idéer eller funderingar, hör av dig! Vi hjälper dig att göra din röst hörd.