Pensionärsrådet i Angereds stadsdelsförvaltning

Angereds lokala pensionärsråd är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen. Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och startar diskussion kring viktiga frågor för äldre. Det kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg.

Representanter i pensionärsrådet

Ordförande

Lennart Kihlström (SPF)
031-330 95 15, 070-531 88 20
ingerlennart@telia.com

Ordinarie ledamöter

Gurli Nordin (PRO)
031-46 03 83, 070-686 03 83
gurli.nordin@gmail.com

Torgny Johansson (PRO)
031-330 28 09
torgny.johansson@hotmail.com

Annelie Sjökvist (SKPF)
070-533 05 36

Kaija Ahonen (SEKL)
0702- 33 80 93
kaijamarjatta.ahonen@gmail.com

Ersättare

Rolf Gyhne (PRO)
031-330 89 59
073-927 23 85

Siw Andersson Fihn
070-203 18 69
siw.a.fihn@gmail.com

Barbro Hermansson (SPF)
031-330 48 74, 070-662 15 66
barbro.hermansson@live.se

Politiska representanter

Elin Chorzynski
072-855 44 19
elin.chorzynski@politiker.goteborg.se

Ing-Marie Fredér
070-600 15 70
ing-marie.freder@politiker.goteborg.se

Abdirahman Siyad
072-023 02 72
abdirahman.said.siyad@politiker.goteborg.se

Marta Fernandez
076-810 91 49
marta.fernandez@politiker.goteborg.se

Stadsdelsförvaltningens representanter

Anna Hildesson, sektorchef Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård
031-365 24 17, 073-665 10 04
anna.hildesson@angered.goteborg.se

Natalie Cayo
031-365 10 66, 072-515 82 51
natalie.cayo@angered.goteborg.se