Medborgarpanelen i Angered

Medborgarpanelen är ett forum för personer som bor eller verkar i Angered och som vill vara med och påverka stadsdelens utveckling.

Vill du gå med i medborgarpanel i Angered?

Har du idéer och förslag på hur vi kan göra vår stadsdel bättre?

I medborgarpanelen får du som bor i stadsdelen vara med och tycka till i olika frågor och även vara med och påverka.

Du deltar vid de tillfällena som du själv vill. Varje möte är ungefär två timmar långt.

Gör din röst hörd

Medborgarpanelen är ett sätt för dig som medborgare att engagera dig i olika aktuella och sociala frågor i stadsdelen. Det är också ett sätt för stadsdelens lokala politiker att få reda på vad ett antal medborgare tycker i en viss fråga.

Panelen jobbar med olika teman

Medborgarpanelen träffas regelbundet. Vid varje mötestillfälle har vi ett tema. Du får möjlighet att träffa stadsdelsnämndens ledande politiker, stadsdelsdirektören och olika chefer beroende på vilket tema mötet har. Du får goda möjligheter bidra med dina synpunkter och förslag till att förbättra Angered.

Kommande möten 2020

  • 17 mars Inställd
  • 5 maj Inställd
  • 17 september
  • 25 november

Samtliga är klockan 18-20.

Anmäl ditt intresse

Anmäl gärna ditt intresse till medborgarpanel@angered.goteborg.se så hör vi av oss och bjuder in dig till ett möte.