Lämna synpunkter till Angereds stadsdelsförvaltning

Vi vill veta vad du tycker om oss! Med hjälp av dina synpunkter kan vi utveckla och förbättra våra verksamheter – bland annat äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritidsverksamhet – och bli bättre.

Förslag, klagomål och beröm är alltid välkomna.
Så här kan du lämna dina synpunkter:

Dina synpunkter är viktiga!