Funktionshinderrådet i Angereds stadsdelsförvaltning

Rådet är till för samråd och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet och Angereds stadsdelsnämnd.

Rådet för funktionshinderfrågor ska bidra till ökad kunskap om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och leda till ökad delaktighet och inflytande utifrån kommunala och nationella handikappolitiska mål. I nämndärenden som särskilt berör personer med funktionsnedsättning informeras rådet och synpunkter kan lämnas innan beslut fattas.

Ledamöter

FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Christina Fridén Svahn, ordförande
031-330 33 99, 070-531 65 00
friden.svahn@gmail.com

Funktionsrätt - DHR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

Linda Karlsson, ordinarie
0723-28 81 83
linda.karlsson@dhr.se

Bobe Rahro, ersättare
power_oflove6@hotmail.com

Funktionsrätt - SRF, Synskadades Riksförbund

Mohammed Abdellrazek, ordinarie
031-330 22 29, 070-718 68 37
ma102030@hotmail.com

Catarina Ahlquist, ersättare
catarina.ahlquist@srfgoteborg.se

Funktionsrätt - RiG, Reumatikerdistriktet i Göteborg

Rigmor Gustafsson, RiG - Reumatikerdistriktet i Göteborg
031-330 37 89, 070-356 27 35
rigmor.gustafsson45@gmail.com

Stadsdelsnämnden

Ellen Mitikka, Socialdemokraterna
031-332 11 34
ellen.mitikka@politiker.goteborg.se

Vasile Sirbu, Demokraterna
vasile.sirbu@politiker.goteborg.se

Mattias Gerdås, Liberalerna
mattias.gerdas@politiker.goteborg.se

Hillevi Werring, Miljöpartiet
0707-70 03 63
hillevi.werring@politiker.goteborg.se

Stadsdelsförvaltningen

Malin Fallenius, IFO-FH Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
Anhörigstödssamordnare Boende/Personligt stöd
031-365 23 42
malin.fallenius@angered.goteborg.se

Protokoll från funktionshinderrådets möten

Protokoll 2020-03-11 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2020-02-15 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2020-01-15 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2019-12-11 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2019-11-13 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2019-10-16 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2019-08-21 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2019-06-12 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2019-04-10 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Mötesanteckningar 2019-02-13 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Mötesanteckningar 2019-01-23 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2018-12-12 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2018-11-14 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2018-10-17 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2018-09-19 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Mötesanteckningar 2018-08-22 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2018-05-16 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Anteckningar 2018-04-16 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2017-11-15 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2017-10-18, Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2017-09-13 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Mötesanteckningar 2017-08-16 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2017-05-17 Angeredsråd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2017-04-12 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2017-03-15 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2017-02-01 Angereds råd för funktionshinderfrågor