Organisation och ledning i Angereds stadsdelsförvaltning

Angereds stadsdelsförvaltning har cirka 1 900 anställda. De flesta arbetar inom de tre sektorerna äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och samhälle och kultur. Inom stadsdelsförvaltningen finns också de administrativa stödfunktionerna ekonomi-, kommunikations-, HR- och utvecklingsavdelning.

Förvaltningsledningen i Angered

Stadsdelsdirektör
Rickard Vidlund 
Telefon: 031-365 24 42
E-post: rickard.erneback@angered.goteborg.se

Förvaltningscontroller
Lena Litzén
Telefon: 031- 365 11 07
E-post: lena.litzen@angered.goteborg.se 

Kommunikationschef
Cornelia Dannert
Telefon: 031-365 10 57
E-post: cornelia.dannert@angered.goteborg.se

Ekonomi— och stabschef
Emma Höjgaard
Telefon:  031-365 10 77 
E-post:  emma.hojgaard@angered.goteborg.se 

Sektorschef samhälle och kultur
Lotta Wikström
Telefon: 031-365 27 24
E-post: lotta.wikstrom@angered.goteborg.se                    

Sektorschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
Anna Hildesson
Telefon: 031-365 24 17
E-post: anna.hildesson@angered.goteborg.se

Sektorschef individ- och familjeomsorg samt funktionshinder

Arne Wiik 
Telefon: 031-365 10 99
E-post: arne.wiik@angered.goteborg.se