Om stadsdelen - Angered

Angered har en spännande blandning av hyreshusområden, villaområden och traditionell landsbygd. En storslagen natur bara ett stenkast ifrån samhällsservice, kulturutbud och shopping. Angered har ett aktivt föreningsliv och här bor cirka 53 000 personer med ursprung från ett hundratal olika länder, vilket ger området en internationell prägel.

Inom stadsdelsförvaltningen arbetar vi med områden som miljö, hälsa, samhällsplanering, trygghet, kultur och fritid för en hållbar utveckling.

Ta reda på vilken stadsdelsförvaltning en gata eller en adress tillhör.