Foto: Mats Udde

Angereds stadsdelsförvaltning

Angered ligger i nordöstra Göteborg och här bor ungefär 53 000 personer med ursprung från över hundra olika länder. Här finns miljonprogramsområden, småhusbebyggelse, landsbygd och storslagen natur.

Angereds stadsdelsförvaltning har cirka 1 900 anställda. De flesta arbetar inom de tre sektorerna äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och samhälle och kultur. Inom stadsdelsförvaltningen finns också de administrativa stödfunktionerna ekonomi-, kommunikations-, HR- och utvecklingsavdelning.

Stadsdelsnämnden Angered delar årligen ut Angereds kulturpris samt Angereds Idrotts- och föreningsstipendium.

Aktuellt

 • Tryggheten ökar i Angered - insatser ger resultat

  Publicerad 21 januari 2019
  Tryggheten ökar i Angered. Det visar den trygghetsundersökning som genomfördes hösten 2018. I undersökningen svarar 82 procent att de känner sig trygga eller mycket trygga. År 2017 var siffran 77 procent. 2 procent känner sig mycket otrygga i sitt bostadsområde. Det är det lägsta siffran sedan undersökningarna startade år 2013. Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är prioriterat i stadsdelsförvaltningen. Det involverar flera aktörer och ett brett spektrum av insatser.
 • Angereds stadsdelsnämnd har hållit sitt första möte för året

  Publicerad 9 januari 2019
  Årets första nämndmöte har hållits i Angereds stadsdelsnämnd. Mötet var det första med den nya nämnden. Under mötet presenterade politikerna sig. De bestämde bland annat vilka datum de ska ha möten under 2019 och att nämndmötena ska vara öppna för allmänheten. Politikerna i nämnden fick också information om vilka regler som gäller för jäv, tystnadsplikt med mera.
 • Ny rapport belyser tillitsfrågan i Hammarkullesatsningen

  Publicerad 5 december 2018
  Stina Hansson är tillitsforskare vid Göteborgs universitet, på institutionen Global Studies. Under en längre tid har hon studerat tillit mellan stadsdelsförvaltningen i Angered och invånare i bostadsområdet Hammarkullen, med fokus på stadsutvecklingsfrågor. Nu publicerar hon sin rapport "Tillitens roll i områdesutveckling, en studie av Hammarkullesatsningen". Här nere kan ni läsa en intervju med Stina Hansson och ta del av hennes rapport.
 • Nämndmöte i Angered med tema förbättrad folkhälsa genom skolframgång

  Publicerad 3 december 2018
  På nämndmötet den 27 november fick politikerna information om ett projekt som arbetar för förbättrad skolhälsa genom skolframgång. Politikerna pratade också om Uppföljningsrapport 3, ett förstärkt riktat bidrag till föreningar och nya gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag i Göteborgs Stad.
 • Angered uppmärksammar våldet mot flickor och kvinnor

  Publicerad 23 november 2018
  Den 25 november är det ORANGE DAY - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot flickor och kvinnor. Kampanjen vill öka människors medvetenhet om problemet samt öka den civila och den politiska viljan att stoppa våld mot kvinnor. I stadsdelsförvaltningen Angered uppmärksammas kampanjen på olika sätt under veckan som kommer.
 • Nämndmöte i Angered med tema bibliotek

  Publicerad 30 oktober 2018
  Under stadsdelsnämndens möte den 23 oktober presenterades bland annat de verksamheter som folkbiblioteken i Angered utför. Lägesrapporten för september presenterades också, samt det pågående arbetet med Resursteam Heder.
 • Maria är en av 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

  Publicerad 5 oktober 2018
  Den 6 oktober är det Nationella anhörigdagen, en dag särskilt tillägnad de 1,3 miljoner anhöriga som på något sätt stödjer en närstående. Anledningen kan vara att de är äldre, har en sjukdom, funktionsvariation, missbruksproblem eller psykisk ohälsa som gör att de behöver stöd. Var femte vuxen i Sverige hjälper, stödjer eller ger omsorg till en närstående. Maria är en av dessa anhöriga.
 • Nämndmöte i Angered med tema barnbokslut

  Publicerad 2 oktober 2018
  Under stadsdelsnämndens möte den 25 september 2018 presenterades bland annat barnbokslutet som belyser barnens situation i Angered. Utöver barnbokslut diskuterade nämnden även uppföljningsrapport 2 och Angereds Hockeyklubb besökte mötet för att diskutera sin ekonomiska situation.
 • Göteborgs Stad i Uppdrag granskning den 26/9

  Publicerad 26 september 2018
  Onsdagen den 26 september sänder SVT:s Uppdrag Granskning ett program om händelsen i Gårdsten sommaren 2017, där en kvinna och hennes barn hittades döda i sin lägenhet. Inför programmet har Uppdrag Gransknings reportageteam besökt flera verksamheter i Göteborgs Stad tillsammans med mannen som förlorat sin familj.
 • Ökad vuxennärvaro i Lövgärdet

  Publicerad 30 augusti 2018
  Natten mellan onsdag och torsdag brändes bilar på två platser i Lövgärdet. Polisen och räddningstjänsten var på plats och släckte bränderna. Stadsdelsförvaltningen fokuserar nu på trygghetsskapande insatser tillsammans med polis, föreningar och privatpersoner.
 • Hjällbo bjuder in till familjefest under ”VM hjärta Hjällbo”

  Publicerad 6 juli 2018
  När semifinalerna och finalen i fotbolls-VM för herrar drar igång bjuder Hjällbo in till familjefest – VM hjärta Hjällbo. Matcherna kommer att visas på storbildsskärm mitt på torget och det blir en rad aktiviteter för alla åldrar: hoppborg, fotbollstävling, storschack, hennamålning, ansiktsmålning, bingo mm.
 • Här är Angereds Interreligiösa Råd – Tro och Respekt

  Publicerad 25 juni 2018
  Onsdagen den 20 juni valdes de första församlingsrepresentanterna till Angereds Interreligiösa Råd – Tro och Respekt. Bakom rådet står en majoritet av de religiösa församlingarna i Angered. Tillsammans med stadsdelsnämndens presidium och stadsdelsdirektören ska rådet arbeta för ökad förståelse och respekt i samhället.
 • Nu startar Angereds första demokratiskola!

  Publicerad 18 juni 2018
  Idag, måndag 18 juni, startar Camp Demokrati, en demokratiskola som sommarjobb för 30 ungdomar i stadsdelen Angered. - Vi behöver aktivt värna om demokratin för att motverka antidemokratiska krafter och vi vill att ungdomarna ska känna sig delaktiga och förstå att de är med och formar framtiden, säger Bettan Byvald, processledare inom Trygghetssamordningen och en av initiativtagarna till demokratiskolan.
 • Sommarkul i Angered och hela staden!

  Publicerad 8 juni 2018
  I sommar har Angered ett stort utbud av aktiviteter för barn och unga. Bland annat kan man prova på nya sporter, hänga med på utflykter, skapa och se teater och pyssla.
 • Pre Pride-vecka i Angered

  Publicerad 4 juni 2018
  I augusti arrangeras Europride- Europas största hbtq-event för första gången i Göteborg. I Angered arrangeras dessutom en hel vecka med aktiviteter kopplade till mänskliga rättigheter, demokrati och normkritik redan i juni.
 • Nämndmöte i Angered med tema fältarbete

  Publicerad 1 juni 2018
  Stadsdelsnämndens möte den 29 maj handlade bland annat om det trygghetsfrämjande arbetet som utförs av fältarbetarna i Angered. Nämnden fattade även beslut om att avlasta sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder ekonomiskt. Detta gör man genom att minska sektorns sparkrav med 20 miljoner kronor och även överföra 8 miljoner kronor från vårens kompletteringsbudget till sektorn.
 • Kärleksvecka på Gårdstensskolan

  Publicerad 22 maj 2018
  Kärleken är fri. Det är temat som står i fokus hela denna veckan på Gårdstensskolan. Temaveckan avslutas med en vernissage där eleverna får visa upp vad de har jobbat med under veckan.
 • Nytorpsskolan är med i Uppdrag Granskning 18 april

  Publicerad 17 april 2018
  Den 18 april kommer Uppdrag Granskning att sända ett inslag som handlar om att segregationen ökar i svenska skolor och att skolor med dåligt rykte och sjunkande resultat tappar elever. Nytorpsskolan kommer att vara med i inslaget.
 • Unikt beslut om interreligiöst råd - för ömsesidig respekt

  Publicerad 6 april 2018
  21 religiösa ledare från 14 församlingar och en religiös förening beslutade onsdagen den 4 april enhälligt att i samverkan med Angereds stadsdelsnämnd inrätta ett interreligiöst råd med namnet ”Interreligiösa rådet i Angered – tro och respekt”.
 • Nobelpristagare besökte elever i Angered

  Publicerad 29 mars 2018
  Beatrice Fihn, uppvuxen i Angered, fick ta emot Nobels fredspris i Olso 2017 för sitt och Ican:s arbete med att avskaffa kärnvapen i världen. På torsdagen var hon tillbaka på Vättleskolan i Angered där hon själv har gått i skolan och träffade elever och lärare.
 • Internutredning på Vättleskolan 4-9 är avslutad

  Publicerad 19 mars 2018
  I januari 2018 fick sektor utbildning i Angered kännedom om att elever på Vättleskolan 4-9 eventuellt inte har fått sin garanterade undervisningstid. Ledningsgruppen i sektor utbildning inledde därför den 30 januari i år en internutredning som nu är klar.
 • Invigning av Fixoteket i Hammarkullen

  Publicerad 16 mars 2018
  På tisdag 20 mars är det dags för invigning av Fixoteket i Hammarkullen. Förra året smygöppnades det första Fixoteket i Rannebergen och i år utökar Angered med en till.