Foto: Mats Udde

Angereds stadsdelsförvaltning

Angered ligger i nordöstra Göteborg och här bor ungefär 53 000 personer med ursprung från över hundra olika länder. Här finns miljonprogramsområden, småhusbebyggelse, landsbygd och storslagen natur.

Angereds stadsdelsförvaltning har cirka 1 900 anställda. De flesta arbetar inom de tre sektorerna äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och samhälle och kultur. Inom stadsdelsförvaltningen finns också de administrativa stödfunktionerna ekonomi-, kommunikations-, HR- och utvecklingsavdelning.

Stadsdelsnämnden Angered brukar årligen dela ut Angereds kulturpris samt Angereds föreningspris. Stadsdelsnämnden har beslutat att priserna inte ska delas ut 2019. Nomineringsprocessen för priserna har därför avslutats.

Aktuellt

 • Möte i Angereds stadsdelsnämnd med fokus på covid-19

  Publicerad 27 mars 2020
  På nämndmötet den 23 mars fick politikerna information om hur stadsdelsförvaltningen arbetar med anledning av covid-19. Politikerna pratade bland annat om det fortsatta arbetet med att förbättra patientsäkerheten inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt funktionshinder. Politikerna vill också att trafikfarliga platser ska göras säkrare.
 • Frågor och svar om covid-19 till dig som möter Individ- och familjeomsorg

  Publicerad 24 mars 2020
  Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns skickliga medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov.
 • Frågor och svar om covid-19 till dig som får hemtjänst

  Publicerad 20 mars 2020
  Personal inom hemtjänsten är van att arbeta med infektioner och smittor. Du som får hemtjänst ska få vård och omsorg även om vissa saker förändras under en period. Vid hög sjukfrånvaro bland personalen kan hemtjänsten behöva prioritera de allra viktigaste insatserna. Du som får hemtjänst ska vara trygg med att ingen personal inom hemtjänsten jobbar när den är sjuk.
 • Inför stadsdelsnämndens möte 23 mars

  Publicerad 19 mars 2020
  Stadsdelsnämndens möte den 23 mars klockan 15.30 på Blå Stället kommer inte att vara öppet för allmänheten med anledning av covid-19.
 • Information om coronaviruset och sjukdomen covid-19

  Publicerad 17 mars 2020
  Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög.
 • Det handlar om kärlek på Eriksboskolan

  Publicerad 13 mars 2020
  Den här veckan har kärlek och våld varit i fokus på Eriksboskolan. För första gången genomförs samverkansmodellen Det handlar om kärlek på en låg- och mellanstadieskola. - Det ska bli väldigt spännande att träffa låg- och mellanstadieelever för första gången och lyssna på deras tankar och känslor kring kärlek och våld, säger Jenny Helin, samordnare för Angereds arbete med våld i nära relationer.
 • Information med anledning av händelsen i Övre Lövgärdet

  Publicerad 12 mars 2020
  På morgonen torsdag 12 mars hittades en man skjuten i Övre Lövgärdet. Mannen är skadad. Området har spärrats av.
 • Nämndmöte i Angered 25 februari med fokus på verksamhetsplan 2020

  Publicerad 5 mars 2020
  På nämndmötet den 25 februari 2020 fick politikerna bland annat information från Grundskoleförvaltningen om projektet RUN och om fördelningen av legitimerade lärare i Angereds skolor. Politikerna beslutade även om verksamhetsplan för 2020.
 • Frågor och svar om rutin nödbistånd

  Publicerad 12 februari 2020
  Här är frågor och svar om rutinen nödbistånd boende. I maj 2019 började stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning att arbeta på samma sätt när det gäller insatsen nödbistånd.
 • Möte i Angereds stadsdelsnämnd med fokus på årsrapport och barnbokslut 2019

  Publicerad 5 februari 2020
  På nämndmötet den 30 januari pratade politikerna bland annat om förvaltningens årsrapport och barnbokslut för år 2019.
 • Positiva tendenser av det långsiktiga trygghetsarbetet i Angered

  Publicerad 30 januari 2020
  Förra årets trygghetsundersökning i stadsdelen Angered visar på fortsatt positiva tendenser när det gäller hur människor upplever tryggheten i sitt bostadsområde. Andelen ”mycket trygga” ökar samtidigt som andelen ”mycket otrygga” minskar. Stadsdelsförvaltningen Angered arbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande tillsammans med polisen och i samarbete med en rad andra aktörer. Att öka tryggheten för boende i Angered är en prioriterad fråga för stadsdelsförvaltningen Angered.
 • Nämndmöte med fokus på budgeten för 2020

  Publicerad 20 december 2019
  På stadsdelsnämndens möte den 17 december beslutade politikerna om budgeten för 2020. Många boende i stadsdelen deltog i mötet för att lyssna och för att föra fram sina åsikter. Några punkter som också togs upp på mötet var uppföljningsrapporten för november och stadsdelsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete.
 • Hammarkullens bemannade lekplats blir kvar

  Publicerad 18 december 2019
  Bemanningen på fyra bemannade lekplatser i Göteborg som finansieras av Park- och naturförvaltningen ska avvecklas efter beslut i kommunfullmäktige. Hammarkullens bemannade lekplats kommer att vara kvar. Den finansieras av Bostadsbolaget som är del av Framtiden-koncernen och berörs därför inte av fullmäktiges beslut.
 • Med anledning av händelsen i Lövgärdet onsdagen 11 december

  Publicerad 11 december 2019
  En person har hittats avliden i närheten av Kummingatan i Lövgärdet på onsdagsmorgonen 11 december. På onsdagen kommer personal från stadsdelsförvaltningen och polisen att finnas på plats i området. Informationen har uppdaterats.
 • Nämndmöte i Angered med fokus på uppföljning samt kvalitetsrapporterna

  Publicerad 3 december 2019
  På nämndmötet den 26 november låg fokus på uppföljning av ekonomin och kvalitetsrapporterna för stadsdelsförvaltningens verksamheter.
 • Mäns våld mot kvinnor och flickor uppmärksammas under tre veckor

  Publicerad 18 november 2019
  Orange Day – internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor – infaller den 25 november. Men en dag är inte tillräckligt så Göteborgs Stad har vigt tre veckor åt arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor.
 • Möte för Angereds stadsdelsnämnd 22 oktober med fokus på ungdomsfrågor

  Publicerad 29 oktober 2019
  På nämndmötet den 22 oktober fick politikerna information om kulturaktiviteter för barn och ungdomar samt Skolfam. Politikerna pratade bland annat om det ekonomiska läget i förvaltningen och nämndens arbete med ungdoms- och fritidsfrågor.
 • Kulturaktiviteter av, med och för unga i Angered

  Publicerad 24 oktober 2019
  Alla barn och unga har rätt till en rik och meningsfull fritid. I Angered finns det flera fritidsverksamheter och ett stort utbud av kulturaktiviteter som riktar sig mot barn och unga.
 • Resultat från årets brukarenkät inom hemtjänst och äldreomsorg

  Publicerad 24 oktober 2019
  I slutet av september kom resultaten från årets brukarenkät för äldreboende och hemtjänst. Resultaten visar att den övergripande nöjdheten inom äldreboenden i Angered har minskat jämfört med 2018. Resultatet inom hemtjänsten är kvar på samma nivå som föregående år.
 • Det här pratade politikerna om - artikel från senaste mötet i Angereds stadsdelsnämnd

  Publicerad 27 september 2019
  På nämndmötet 24 september fick politikerna information om medborgarkontoren i Angered. Politikerna pratade bland annat om uppföljningsrapporten för augusti och om ett förslag om att bilda ett naturreservat i Lärjeåns dalgång.
 • Medborgarkontoren i Angered – service och samhällsinformation genom personliga möten

  Publicerad 25 september 2019
  I stadsdelen Angered finns två medborgarkontor, ett i Blå Stället på Angereds Torg och ett i Hammarkullen i biblioteket. På medborgarkontoren kan besökarna få ”hjälp till självhjälp”.
 • Anhörigskap i fokus under Anhörigveckan i Angered

  Publicerad 24 september 2019
  Föreläsning om att vara demensdrabbad, fika och boktips med anhörigtema. Det är några av inslagen när äldreomsorgen i Angered uppmärksammar alla anhöriga genom att anordna Anhörigveckan i Angered.
 • Premiär för ”Röster från Angered” på GöteborgsOperan

  Publicerad 19 september 2019
  I helgen är det premiär för föreställningen "Röster från Angered" på GöteborgsOperan. Föreställningen framförs av ungdomar från Kulturskolan Angered och skildrar hur det är att vara ung med stora drömmar från förorten.
 • En nära socialtjänst – barn och unga i Lövgärdet

  Publicerad 5 september 2019
  Genom att lära känna människorna som bor i Lövgärdet och samarbeta med bland annat skolan och fältarna är det lättare för socialtjänsten att ge stöd till dem som behöver det mest.
 • Extrainsatt nämndmöte i Angered

  Publicerad 4 juli 2019
  På stadsdelsnämndens möte tisdagen den 2 juli beslutade politikerna om åtgärder för att nå en budget i balans*. Många boende i stadsdelen deltog i mötet för att lyssna och för att föra fram sina åsikter till politikerna.
 • Det här pratade politikerna om – artikel från senaste mötet i Angereds stadsdelsnämnd

  Publicerad 28 maj 2019
  På nämndmötet den 21 maj fick politikerna i Angered bland annat information om idéburet offentligt partnerskap med Kooperativet Fjället och tog beslut om mer samarbete med arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen.
 • Bergums fritidslantgård diskuterades i Angereds stadsdelsnämnd

  Publicerad 22 maj 2019
  Bergums fritidslantgård var en av punkterna på tisdagens möte i Angereds stadsdelsnämnd. Politikerna pratade om hur de vill att verksamheten ska drivas framöver. Stadsdelsnämnden har ett resursnämndsuppdrag att driva gården men pengarna kopplade till uppdraget täcker inte verksamheten.
 • Göteborgs flygande matta landar i Lövgärdet

  Publicerad 13 maj 2019
  Vad kan göra din dag bättre? Skön musik, busig lek, nya vänner eller kanske helt enkelt paus från vardagens stress? Göteborgs flygande matta landar i på Lövgärdets torg onsdag 15 maj. Under två veckor blir mattan som en tillfällig park, ett vardagsrum eller lekplats – det är du som besöker mattan som fyller den med upplevelser.
 • Unga jobbar på lovet - för att förbättra sitt Rannebergen

  Publicerad 18 april 2019
  I somras var det premiär för Camp demokrati, ett sommarjobb för ungdomar i Angered och just nu pågår Camp Demokrati Rannebergen. Fokus denna gång ligger på närområdet: hur kan man påverka lokalt och skapa en meningsfull fritid för unga? Som en del av Camp demokrati kommer deltagarna göra ett projektarbete om hur de skulle vilja förbättra Rannebergen.
 • Antalet barnfamiljer med försörjningsstöd nästan halverat med Angeredsmodellen "Jobb först"

  Publicerad 2 april 2019
  ​Mellan 2014 och 2018 har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat med 38 procent i stadsdelen Angered och antalet barnfamiljer med försörjningsstöd har nästan halverats. Det beror på ett helt nytt arbetssätt: fokus ligger på att hjälpa personer som är beroende av försörjningsstöd ut i studier eller arbete. - Att allt fler får möjlighet att försörja sig själva påverkar hela samhället positivt, säger områdeschef Christina Karlsson.