Foto: Mats Udde

Angereds stadsdelsförvaltning

Angered ligger i nordöstra Göteborg och här bor ungefär 53 000 personer med ursprung från över hundra olika länder. Här finns miljonprogramsområden, småhusbebyggelse, landsbygd och storslagen natur.

Organisation och ledning

Angereds stadsdelsförvaltning har cirka 1 900 anställda. De flesta arbetar inom de tre sektorerna äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och samhälle och kultur. Inom stadsdelsförvaltningen finns också de administrativa stödfunktionerna ekonomi-, kommunikations-, HR- och utvecklingsavdelning.

Angereds kulturpris samt föreningspris

Stadsdelsnämnden Angered delar årligen ut Angereds kulturpris och Angereds föreningspris. Med dessa utmärkelser vill stadsdelsnämnden stödja, uppmuntra och belöna verksamheter inom kultur och föreningsområdet.

Aktuellt

 • Nämndmöte i Angered med fokus på trygghetsarbete

  Publicerad 27 november 2020
  På nämndmötet den 24 november fick politikerna bland annat information om arbetet med covid-19, och om förlängningen av de skärpta allmänna och lokala råden. Nämnden fick också information om satsningarna som har gjorts kring trygghetsarbete och otillåten påverkan i Angered.
 • Nämndmöte med fokus på trygghetsarbete och covid-19

  Publicerad 23 oktober 2020
  Under nämndmötet den 20 oktober fick politikerna information om arbetet med covid-19 hur det fungerat med besök på stadsdelens äldreboenden sedan besöksförbudet hävts. Nämnden fick också en återrapportering om trygghetsarbetet och beslutade om att hyra ett extra våningsplan för socialtjänsten i Hjällbo.
 • Stadsdelsförvaltningen Angered får pris för brottsförebyggande arbete

  Publicerad 21 oktober 2020
  Under onsdagen 21 oktober tilldelades stadsdelsförvaltningen Angered och lokalpolisområde Storgöteborg nordost pris av Brottsförebyggande rådet för arbete med att motverka parallella samhällsstrukturer. Tillsammans är stadsdelsförvaltningen och polisen årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA), och representerar Sverige i den europeiska finalen i december.
 • Angered fritt från våld – våldet ska upphöra!

  Publicerad 19 oktober 2020
  Det är det konkreta och långsiktiga målet för stadsdelsförvaltningen Angereds våldsförebyggande arbete. ”Genom att minska det lindriga våldet som är en grogrund för grövre våld, visa att vi är fler som inte använder våld och att bryta en spiral där våld föder våld kan vi uppnå ett Angered fritt från våld”, säger Jenny Helin, samordnare för arbetet mot våld i nära relation.
 • Stadsdelsnämnden Angered växlar upp det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet

  Publicerad 8 september 2020
  På nämndens extrainsatta möte den 8 september fattade politikerna i Angereds stadsdelsnämnd beslut om att lägga 1,5 miljoner på att prioritera trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
 • Nämndmöte i Angered med fokus på covid-19

  Publicerad 31 augusti 2020
  På nämndmötet den 25 augusti fick politikerna bland annat information om hur Göteborgs Stad och stadsdelsförvaltningen Angered arbetar med planeringen för hösten med anledning av covid-19. Politikerna beslutade även om etablering av bostad med särskild service vid Kryddhyllan och om jury till Angereds kultur- och föreningspris.
 • Med anledning av pågående gängkonflikt

  Publicerad 27 augusti 2020
  De senaste veckorna har det varit skottlossning och bilbränder i olika delar av Göteborg och vägspärrar har satts upp på olika platser i Angered. Händelserna är del av en pågående gängkonflikt och har uppmärksammats i media. På grund av händelserna har stadsdelsförvaltningen tät kontakt med andra förvaltningar och med polisen för att kunna samverka och arbeta förebyggande. Förvaltningens ambition är att våra verksamheter ska fortgå som vanligt.
 • En utsträckt hand till Angereds 70-plussare

  Publicerad 3 juli 2020
  Under våren har 70-plussare uppmanats att begränsa sina nära kontakter och risken för isolering och ensamhet har varit större hos många. Genom ett brev vill hälsofrämjandeenheten ge information om vilket stöd som finns och samtidigt sträcka ut en hand till de som upplever oro och ensamhet i samband med covid-19. ”Det är viktigt att veta vart en kan vända sig om en har behov av stöd eller bara att prata”, säger Maria Bouvin, äldrekonsulent på hälsofrämjandeenheten i Angered.
 • Hälsobussen på turné i Angered! Kom och lek och ställ dina frågor

  Publicerad 1 juli 2020
  Under sommaren åker Hälsobussen från Angereds familjecentral på turné runt om i stadsdelen. ”Vi stannar på olika platser där många människor rör sig” berättar Sofia Lundén, samordnare på familjecentralen i Angered.
 • Nämndmöte med fokus på covid-19

  Publicerad 30 april 2020
  På nämndmötet den 27 april fick politikerna information om hur Göteborgs Stad och stadsdelsförvaltningen Angered arbetar med anledning av covid-19. Politikerna fattade beslut om verksamhetsbidrag till tre föreningar och ett samverkansavtal gällande ungdomsmottagningen i Angered.
 • Möte i Angereds stadsdelsnämnd med fokus på covid-19

  Publicerad 27 mars 2020
  På nämndmötet den 23 mars fick politikerna information om hur stadsdelsförvaltningen arbetar med anledning av covid-19. Politikerna pratade bland annat om det fortsatta arbetet med att förbättra patientsäkerheten inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt funktionshinder. Politikerna vill också att trafikfarliga platser ska göras säkrare.
 • Frågor och svar om covid-19 till dig som möter Individ- och familjeomsorg

  Publicerad 24 mars 2020
  Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns skickliga medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov.
 • Inför stadsdelsnämndens möte 23 mars

  Publicerad 19 mars 2020
  Stadsdelsnämndens möte den 23 mars klockan 15.30 på Blå Stället kommer inte att vara öppet för allmänheten med anledning av covid-19.
 • Det handlar om kärlek på Eriksboskolan

  Publicerad 13 mars 2020
  Den här veckan har kärlek och våld varit i fokus på Eriksboskolan. För första gången genomförs samverkansmodellen Det handlar om kärlek på en låg- och mellanstadieskola. - Det ska bli väldigt spännande att träffa låg- och mellanstadieelever för första gången och lyssna på deras tankar och känslor kring kärlek och våld, säger Jenny Helin, samordnare för Angereds arbete med våld i nära relationer.
 • Information med anledning av händelsen i Övre Lövgärdet

  Publicerad 12 mars 2020
  På morgonen torsdag 12 mars hittades en man skjuten i Övre Lövgärdet. Mannen är skadad. Området har spärrats av.
 • Frågor och svar om rutin nödbistånd

  Publicerad 12 februari 2020
  Här är frågor och svar om rutinen nödbistånd boende. I maj 2019 började stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning att arbeta på samma sätt när det gäller insatsen nödbistånd.
 • Möte i Angereds stadsdelsnämnd med fokus på årsrapport och barnbokslut 2019

  Publicerad 5 februari 2020
  På nämndmötet den 30 januari pratade politikerna bland annat om förvaltningens årsrapport och barnbokslut för år 2019.
 • Positiva tendenser av det långsiktiga trygghetsarbetet i Angered

  Publicerad 30 januari 2020
  Förra årets trygghetsundersökning i stadsdelen Angered visar på fortsatt positiva tendenser när det gäller hur människor upplever tryggheten i sitt bostadsområde. Andelen ”mycket trygga” ökar samtidigt som andelen ”mycket otrygga” minskar. Stadsdelsförvaltningen Angered arbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande tillsammans med polisen och i samarbete med en rad andra aktörer. Att öka tryggheten för boende i Angered är en prioriterad fråga för stadsdelsförvaltningen Angered.
 • Nämndmöte med fokus på budgeten för 2020

  Publicerad 20 december 2019
  På stadsdelsnämndens möte den 17 december beslutade politikerna om budgeten för 2020. Många boende i stadsdelen deltog i mötet för att lyssna och för att föra fram sina åsikter. Några punkter som också togs upp på mötet var uppföljningsrapporten för november och stadsdelsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete.
 • Hammarkullens bemannade lekplats blir kvar

  Publicerad 18 december 2019
  Bemanningen på fyra bemannade lekplatser i Göteborg som finansieras av Park- och naturförvaltningen ska avvecklas efter beslut i kommunfullmäktige. Hammarkullens bemannade lekplats kommer att vara kvar. Den finansieras av Bostadsbolaget som är del av Framtiden-koncernen och berörs därför inte av fullmäktiges beslut.
 • Med anledning av händelsen i Lövgärdet onsdagen 11 december

  Publicerad 11 december 2019
  En person har hittats avliden i närheten av Kummingatan i Lövgärdet på onsdagsmorgonen 11 december. På onsdagen kommer personal från stadsdelsförvaltningen och polisen att finnas på plats i området. Informationen har uppdaterats.
 • Nämndmöte i Angered med fokus på uppföljning samt kvalitetsrapporterna

  Publicerad 3 december 2019
  På nämndmötet den 26 november låg fokus på uppföljning av ekonomin och kvalitetsrapporterna för stadsdelsförvaltningens verksamheter.
 • Mäns våld mot kvinnor och flickor uppmärksammas under tre veckor

  Publicerad 18 november 2019
  Orange Day – internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor – infaller den 25 november. Men en dag är inte tillräckligt så Göteborgs Stad har vigt tre veckor åt arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor.
 • Möte för Angereds stadsdelsnämnd 22 oktober med fokus på ungdomsfrågor

  Publicerad 29 oktober 2019
  På nämndmötet den 22 oktober fick politikerna information om kulturaktiviteter för barn och ungdomar samt Skolfam. Politikerna pratade bland annat om det ekonomiska läget i förvaltningen och nämndens arbete med ungdoms- och fritidsfrågor.
 • Det här pratade politikerna om - artikel från senaste mötet i Angereds stadsdelsnämnd

  Publicerad 27 september 2019
  På nämndmötet 24 september fick politikerna information om medborgarkontoren i Angered. Politikerna pratade bland annat om uppföljningsrapporten för augusti och om ett förslag om att bilda ett naturreservat i Lärjeåns dalgång.
 • Anhörigskap i fokus under Anhörigveckan i Angered

  Publicerad 24 september 2019
  Föreläsning om att vara demensdrabbad, fika och boktips med anhörigtema. Det är några av inslagen när äldreomsorgen i Angered uppmärksammar alla anhöriga genom att anordna Anhörigveckan i Angered.
 • Premiär för ”Röster från Angered” på GöteborgsOperan

  Publicerad 19 september 2019
  I helgen är det premiär för föreställningen "Röster från Angered" på GöteborgsOperan. Föreställningen framförs av ungdomar från Kulturskolan Angered och skildrar hur det är att vara ung med stora drömmar från förorten.
 • Extrainsatt nämndmöte i Angered

  Publicerad 4 juli 2019
  På stadsdelsnämndens möte tisdagen den 2 juli beslutade politikerna om åtgärder för att nå en budget i balans*. Många boende i stadsdelen deltog i mötet för att lyssna och för att föra fram sina åsikter till politikerna.
 • Bergums fritidslantgård diskuterades i Angereds stadsdelsnämnd

  Publicerad 22 maj 2019
  Bergums fritidslantgård var en av punkterna på tisdagens möte i Angereds stadsdelsnämnd. Politikerna pratade om hur de vill att verksamheten ska drivas framöver. Stadsdelsnämnden har ett resursnämndsuppdrag att driva gården men pengarna kopplade till uppdraget täcker inte verksamheten.
 • Göteborgs flygande matta landar i Lövgärdet

  Publicerad 13 maj 2019
  Vad kan göra din dag bättre? Skön musik, busig lek, nya vänner eller kanske helt enkelt paus från vardagens stress? Göteborgs flygande matta landar i på Lövgärdets torg onsdag 15 maj. Under två veckor blir mattan som en tillfällig park, ett vardagsrum eller lekplats – det är du som besöker mattan som fyller den med upplevelser.