Stadsdelsförvaltningar

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för den kommunala servicen för dem som bor i stadsdelen, till exempel kommunal äldreomsorg.