Studiebesök på stadsbyggnadskontoret

Många vill följa stadsutvecklingen i staden på plats och ju närmare jubileumsåret 2021 vi kommer desto högre blir trycket, men redan nu tar vi emot grupper som är intresserade av hållbarhet, trafikprojekt, evenemangsplanering och värdeskapande aktiviteter.

Målgrupper för våra studiebesök 

  • andra kommuner och verk
  • branschnära företag och organisationer
  • delegationer från andra länder.
  • universitet/högskola/yrkeshögskola inom arkitektur,  i mån av tid. (obs. vi har inte möjlighet att komma på besök).

Nedan målgrupper hänvisar vi till Älvrummet och våning 2026 

  • grundskolor
  • gymnasieskolor
  • seniorer 

Intresseförfrågan studiebesök

Större grupper som vill besöka en eller flera specifika verksamheter på stadsbyggnadskontoret fyller i bokningsformulär för studiebesök som skickas till stadsbyggnad.kommunikation.

På vår webbplats för stadsutveckling i Göteborg kan du läsa mer om våra stadsutvecklingsprojekt och hur vi tillsammans arbetar för att bygga samman staden och göra den tätare med nya bostäder och mötesplatser.

I vår e-tjänst plan-och byggprojekt finns alla planer digitalt och i vissa skeden kan du även lämna synpunkter på förslagen som är ute på samråd eller granskning. Vi har även en fysisk utställningshall på Köpmansgatan 20 med aktuella planer som är öppen för allmänheten, vardagar 8-16.30. 

Älvrummets utställningshall 

Grundskolor, seniorer och större grupper (fler än 12 personer) hänvisar vi i första hand till Älvrummet på Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5.  Älvrummet är en fysisk utställningshall som visar utvecklingen kring delområdena inom Älvstaden; Centralenområdet, Backaplan, Gullbergsvass, Lindholmen,  Frihamnen, skeppsbron, Ringön och Masthuggskajen.

Älvrummets guider pratar övergripande om utvecklingen i Älvstaden. Guidernas insatser är kostnadsfri och tar runt 1 1/2 timma. Mot en kostnad finns det möjlighet att boka en engelsktalande guide. 

Utställningshallen har max 75 stolar att avvara för bokade grupper men rekommenderar att man delar upp gruppen om 20 - 40 personer. Det går tyvärr inte att köra två visningar samtidigt och inte heller under lunchtid. Om ni som grupp bara vill ha en kortare dragning runt modellen så är inte antalet begränsat.

Boka guide på: alvrummet@alvstranden.goteborg.se

Infrastruktur - utställningshall våning 2026

Till Våning 2026 är skolklasser, företag och andra organisationer och grupper välkomna på studiebesök, där får ni lära er mer om Göteborgs framtida stadsutveckling, med fokus på Hisingsbron och Västlänken.

Våning 2026 ligger på våning 13 i Läppstiftet vid Lilla Bommen. Arrangörer av studiebesök är Trafikkontoret Göteborgs Stad och projekt Västlänken på Trafikverket. Bakom utställningen står även Västtrafik. Är du intresserad av ett studiebesök, kontakta: vaning2026@trafikkontoret.goteborg.se

International visitors - Internationella studiebesök inom Göteborgsregionen

GreenGothenburg /Göteborgsregionen vänder sig till internationella besökare med intresse för klimatlösningar inom transport, energi, avfall och stadsutveckling. Green Gothenburg är ett samarbete mellan staden och flera lokala kommunala företag -  en neutral grupp som erbjuder kunskap, inspiration och relevanta affärskontakter.

In English: Green Gothenburg /the Gothenburg region welcomes visitors with an interest in environmental and climate solutions in the fields of transport, energy, waste, and urban development. Green Gothenburg is a collaboration between the city and a number of local municipal companies – a neutral party offering knowledge, inspiration and relevant business Contacts.