Mötestider i byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden sammanträder normalt cirka tio gånger per år. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Här ser du vilka dagar nämnden sammanträder i år.

Byggnadsnämndens politiker
Sök nämndhandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2021

14 december

Sammanträdesdagar 2022

8 februari
15 mars
22 april (fredag)
17 maj
21 juni
23 augusti
20 september
18 oktober
22 november
13 december