Budget och årsrapport för byggnadsnämnden

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. Göteborg ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser.

Detta planerade utvecklingssprång genererar ett högt tryck i stadsutvecklingsfrågorna. Det höga trycket märks av inom så gott som samtliga områden och det finns ett ständigt ökat behov av planering och investeringar i bostäder, skolor, verksamhetsytor, infrastruktur med mera.

På uppdrag av byggnadsnämnden, driver och samordnar stadsbyggnadskontoret stadsplaneringen i Göteborg, i syfte att bidra till att skapa en hållbar stad för nuvarande och kommande generationer.

I vår årsrapport nedan kan du se vad vi gjorde för att utveckla staden i denna riktning under förra året, och i vår budget kan du läsa om vad vi planerar att göra under året.

Vill du beställa årsrapporten i tryckt format, eller läsa äldre årsrapporter, vänligen kontakta: sbk@sbk.goteborg.se 

Budget 2022

Årsrapport 2021