Byggnadsnämnden

Politiker i nämnden

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till politikerna i byggnadsnämnden.

Nämndens uppdrag

Byggnadsnämndens grundläggande uppdrag är att ansvara för regleringen av bebyggelse, mark och vatten inom Göteborg. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad, och att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö.

Mötestider

Byggnadsnämnden sammanträder normalt cirka tio gånger per år. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Här ser du vilka dagar nämnden sammanträder i år.

Handlingar och protokoll

Här hittar du handlingar inför och protokoll från byggnadsnämndens sammanträden.

Budget och årsrapport

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. Göteborg ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser.