Organisation och ledning på stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden. I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundläggande geografisk data. Förvaltningen har cirka 370 anställda fördelade på sex avdelningar.

 

Stadsbyggnadsdirektör
Henrik Kant
031-368 15 28

Stadsarkitekt
Björn Siesjö
031-368 1821

Chef Verksamhetsstyrning
Louise Ekdahl
031-368 15 07

Chef Planavdelning
Martin Storm
031-368 18 35

Chef Byggavdelning
Carita Sandros 
031-368 15 36

Chef Geodataavdelning
Andreas Jonsson
031-368 17 84

tf. Chef Strategisk avdelning
Alexander Danilovic
031-368 17 36

Chef Lantmäteriavdelning
Monica Daxler
031-368 16 90

Ekonomichef
Tomas Carlsson
031- 368 16 39

t.f. Kommunikationschef
Susanna Lauritzen 
031-368 26 78

HR chef
Christina Malmberg
031-368 15 06