Mötestider i stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder en gång i månaden med undantag av juli.

Sammanträdesdagar 2023

2 januari (konstituerande sammanträde)

31 januari

21 februari

28 mars

25 april

23 maj

20 juni

22 augusti

26 september

24 oktober

21 november

19 december