Organisation och ledning för stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen har cirka 460 anställda fördelade på sju avdelningar.

Avdelningar

  • strategi och taktik
  • detaljplan
  • bygglov
  • geodata och lantmäteri
  • HR-avdelning
  • Ekonomiavdelning
  • Utveckling och styrning

Ledning och kontaktuppgifter

I förvaltningsledningen ingår direktör, avdelningschefer, stadsarkitekt och enhetschef för kommunikation.

Stadsbyggnadsdirektör
Henrik Kant
henrik.kant@stadsbyggnad.goteborg.se

Stadsarkitekt
Björn Siesjö
bjorn.siesjo@stadsbyggnad.goteborg.se

Avdelningschef för ekonomi
Erik Olsson Stenkil
erik.stenkil@stadsbyggnad.goteborg.se

Avdelningschef för HR
Andreas Folkesson
andreas.folkesson@stadsbyggnad.goteborg.se


Avdelningschef för utveckling och styrning
Tomas Carlsson
tomas.carlsson@stadsbyggnad.goteborg.se

Kommunikationschef
Sofia Höwing 
sofia.howing@stadsbyggnad.goteborg.se

Avdelningschef för strategi och taktik
Jenny Adler
jenny.adler@stadsbyggnad.goteborg.se

Tillförordnad avdelningschef för detaljplaner
Karoline Rosgardt
karoline.rosgardt@stadsbyggnad.goteborg.se

Avdelningschef för bygglov
Carita Sandros
carita.sandros@stadsbyggnad.goteborg.se

Avdelningschef för geodata och lantmäteri
Andreas Jonsson
andreas.jonsson@stadsbyggnad.goteborg.se