Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den fysiska planeringen av staden. I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundläggande geografisk data.

Organisation och ledning

Stadsbyggnadsförvaltningen har cirka 460 anställda fördelade på sju avdelningar.

Våra verksamheter

Stadsbyggnadsförvaltningen är en av flera fackförvaltningar inom Göteborgs Stad med uppdraget att arbeta med stadsutveckling.

Så behandlar vi personuppgifter

När du kommer i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen vill vi att du ska veta hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

Aktuellt

  • Göteborgs Stad har en ny nämndorganisation för stadsutveckling

    Publicerad 10 januari 2023
    Vid årsskiftet 2022/2023 fick Göteborgs Stad en ny organisation inom stadsutvecklingsområdet. Fyra nya nämnder trädde ikraft samtidigt som fem nämnder upphörde. Syftet med förändringen är att uppnå en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess samt en ökad effektivitet och transparens för boende, besökare och näringsliv.