Verksamheter i socialförvaltningen Sydväst

Barn och unga

Här kan du få hjälp av socialtjänsten i myndighetsärenden och annat stöd som riktar sig till barn och unga. Vi ger stöd och skydd när det behövs. Läs mer på webbsidan för stöd till familj, barn och ungdom

Vuxen och försörjningsstöd.

Här kan du få hjälp av socialtjänsten i ärenden som rör vuxna och försörjningsstöd, men också hjälp till andra insatser som rör vuxna. Vi ger stöd för att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv.   Läs mer på webbsidan för social och familjefrågor

Stadsområde, välfärd och fritid.

Avdelningen bidrar till att barn och ungdomar får en meningsfull fritid. Avdelningen arbetar också med trygghetsarbete, demokratiarbete, folkhälsoarbete, lokala perspektiv i samhällsplanering, samverkan med civilsamhället och frågor som rör våld i nära relationer. Här hittar också Hälsoteket i väster. Läs mer på webbsidan för kultur och fritid Läs mer på Hälsoteket i väster

Boende och hemlöshet.

Avdelningen arbetar för att minska tiden i hemlöshet för personer som har svårt att ordna och behålla sitt boende. Avdelningen arbetar för invånare i hela Göteborgs Stad. Här kan du läsa vart du kan vända dig.

Stöd till hemlösa

Du som lever i hemlöshet kan själv söka stöd i olika former eller ta kontakt med ditt socialkontor för att få stöd. Läs mer på sidan Stöd till hemlösa

Utsatta EU-medborgare

Det finns akutboenden, förskola och andra aktiviteter för EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Mycket av arbetet sker i samarbete med stadens frivilliga organisationer. Läs mer på sidan Stöd till utsatta EU-medborgare.

Samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink)

Spink arbetar för att personer som behöver insatser, boende eller vissa tjänster ska få rätt insats till rätt kostnad. Avdelningen är ett stöd för andra förvaltningar i att leta platser och lämpliga leverantörer. Läs mer på Samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink)