Socialnämnden Sydvästs mötestider

Socialnämnden Sydväst sammanträder onsdagar klockan 15:00 på förvaltningens huvudkontor, Zirkongatan 7.

Socialnämnden Sydväst sammanträder cirka en gång i månaden förutom juli för att besluta om ärenden som rör dess verksamheter.Möjlighet att delta vid digital frågestund

Sedan nämndmötet i maj 2021 har det funnits möjlighet att ställa frågor till de lokala politikerna i socialnämnd Sydväst under Allmänhetens frågestund. Frågestunden sker digitalt och du måste anmäla dig till förvaltningen senast söndagen innan aktuellt nämndsammanträde.

Skicka ett mejl till socialsydvast@socialsydvast.goteborg.se så kommer du att kontaktas av förvaltningen med en länk till mötet.

Datum för nämndens sammanträden 2022

2022-01-03  Konstituerande sammanträde
2022-02-07  Zirkongatan 7, klockan 15:00.  En digital frågestund är öppen för invånare. Föranmälan krävs

2022-02-23  Zirkongatan 7, klockan 15:00. En digital frågestund är öppen för invånare. Föranmälan krävs

2022-03-30  Zirkongatan 7, klockan 15:00. En digital frågestund är öppen för invånare. Föranmälan krävs

2022-04-27  Zirkongatan 7, klockan 15:00. En digital frågestund är öppen för invånare. Föranmälan krävs

2022-05-25  Zirkongatan 7, klockan 15:00. En digital frågestund är öppen för invånare. Föranmälan krävs

2022-06-22  Zirkongatan 7, klockan 15:00. En digital frågestund är öppen för invånare. Föranmälan krävs.

2022-08-31  Zirkongatan 7, klockan 15:00. En digital frågestund är öppen för invånare. Föranmälan krävs.

2022-09-28  Zirkongatan 7, klockan 15:00. En digital frågestund är öppen för invånare. Föranmälan krävs.

2022-10-26   Zirkongatan 7, klockan 15:00. En digital frågestund är öppen för invånare. Föranmälan krävs.

2022-11-30   Zirkongatan 7, klockan 15:00. En digital frågestund är öppen för invånare. Föranmälan krävs.

2022-12-21  Zirkongatan 7, klockan 15:00. En digital frågestund är öppen för invånare. Föranmälan krävs.

Dagordning och handlingar

Ärenden som kommer att behandlas under mötet offentliggörs på förhand.

Du hittar dagordning och alla handlingar på www.goteborg.se/namndhandlingar (välj socialnämnden Sydväst).
På samma sida kan du också prenumerera på handlingarna.