Budget och årsrapport för socialnämnden Sydväst

Här kan du ta del av socialnämnden Sydvästs budget för 2021. Budgeten innehåller förutsättningar, mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige, men också information om vilka ekonomiska ramar de olika verksamheterna har.

Socialnämnden Sydväst har ett stort antal uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Utöver det har socialnämnden Sydväst fem lokala mål att arbeta med.

  • Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras
  • Den lokala tryggheten ska öka
  • Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid
  • Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet
  • Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Följ länken här under om du vill läsa hela budgeten

Socialnämnden Sydvästs budget för 2021