Socialnämnden Sydväst

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i socialnämnden Sydväst

Nämndens uppdrag

Socialnämnden Sydväst beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, folkhälsa och stadsområdet. Nämnden fastställer verksamheternas mål, inriktning, kvalitet och omfattning.

Nämndens mötestider

Socialnämnden Sydväst sammanträder onsdagar klockan 15:00 på förvaltningens huvudkontor, Zirkongatan 7.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll för socialnämnden Sydväst. Handlingar inför nämndens sammanträden publiceras normalt ca två veckor innan aktuellt sammanträde. Efter att protokollet är justerat publiceras även detta under Handlingar och protokoll (se nedanstående länk). Förvaltningen publicerar dock ej handlingar och protokoll innehållande sekretess på webben.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från att du fått beslutet.

Budget och årsrapport

Här kan du ta del av socialnämnden Sydvästs budget för 2023. Budgeten innehåller förutsättningar, mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige, men också information om vilka ekonomiska ramar de olika verksamheterna har.