Organisation och ledning i socialförvaltningen Sydväst

Socialförvaltningen Sydväst ansvarar för att stötta familjer och individer så att alla kan leva ett tryggt och självständigt liv. Förvaltningen erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som bidrar till att ger barn och ungdomar får en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar dessutom med trygghetsfrågor, krisstöd, folkhälsa och samarbetar med civilsamhället.

Socialförvaltningen Sydväst har även uppdrag att ansvara för verksamheter för hela Göteborgs. De är:

  • En samlad placering- och inköpsfunktion (SPINK)
  • Boende- och hemlöshetsfrågor

Förvaltningsorganisation

På huvudkontoret Zirkongatan 7 finns förvaltningsledningen som består av verksamheternas avdelningschefer och den övergripande staben:

Förvaltningsdirektör

Annika Ljungh
E-post: annika.ljungh@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-365 62 65

Förvaltningscontroller

Anna Hedenström
E-post: anna.hedenstrom@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 02 98

Ekonomiavdelningen

Johan Svensson
Ekonomichef
E-post: johan.svensson@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 20 24

HR - avdelningen

Ulrika Lundblad
HR-chef
E-post: ulrika.lundblad@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 00 95

Stab och kommunikation

Anna Bilén
Stab- och kommunikationschef
E-post: anna.bilen@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 42 33

Barn och unga

Åsa Eteus
Avdelningschef
E-post: asa.eteus@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 21 04

Vuxen och försörjningsstöd

Jörgen Larzon
Avdelningschef
E-post: jorgen.larzon@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 43 00

Stadsområde, välfärd och fritid

Lotta Wikström
Avdelningschef
E-post: lotta.wikstrom@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-365 27 24

Boende och hemlöshet

Anna Holmqvist
Avdelningschef
E-post: anna.holmqvist@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 07

SPINK

Stina Viklund Björstedt
Avdelningschef
E-post: stina.w.bjorstedt@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 99 48

Anvisningsboende

Danne Larsson
Avdelningschef
E-post: danne.larsson@socialsydvast.goteborg.se
Telefon:  

Förvaltningsorganisation