Socialförvaltningen Sydväst

Organisation och ledning

Socialförvaltningen Sydväst ansvarar för att stötta familjer och individer så att alla kan leva ett tryggt och självständigt liv. Förvaltningen erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som bidrar till att ger barn och ungdomar får en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar dessutom med trygghetsfrågor, krisstöd, folkhälsa och samarbetar med civilsamhället.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på socialförvaltningen Sydväst att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. På den här sidan kan du läsa om hur detta går till.

Aktuellt