Verksamheter i socialförvaltningen Nordost

Barn och unga

Här kan du få hjälp av socialtjänsten i myndighetsärenden och annat stöd som riktar sig till barn och unga. Läs mer på sidan för stöd till familj, barn och ungdom.

Inom socialförvaltningen Nordost har vi också två unika verksamheter som vänder sig till unga i åldern 13-25 år och som behöver hjälp att komma vidare i livet UngÖst och UngAngered.

Vuxen och försörjningsstöd

Här kan du få hjälp av socialtjänsten när det gäller vuxna och försörjningsstöd, men också hjälp till andra insatser som rör vuxna. Läs mer på sidan för social- och familjefrågor.

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Här finns resursenheter för familj, barn och vuxna. Läs mer på sidan för stöd till familj, barn och ungdom.

Stadsområde, välfärd och fritid

Här får du kontakt med personer som arbetar med fritidsverksamhet och trygghetsarbete, folkhälsoarbete, samhällsplanering och samverkan med civilsamhället. Läs mer på sidan för kultur och fritid eller sök närmaste fritidsgård för unga.

Här hittar du också Hälsoteket i Angered och Hälsoteket Östra Göteborg.