Socialnämnden Nordost

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i Socialförvaltningen Nordost

Nämndens uppdrag

Socialnämnden Nordost beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, folkhälsa och stadsområdet. Nämnden fastställer verksamheternas mål, inriktning, kvalitet och omfattning.

Mötestider

Socialnämnden Nordost håller sina möten på tisdagar klockan 13 i Kortedala Forum.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll för socialnämnden Nordost. Handlingar inför nämndens sammanträden publiceras normalt ca två veckor innan aktuellt sammanträde. Efter att protokollet är justerat publiceras även detta. Förvaltningen publicerar inte handlingar och protokoll som innehåller sekretessbelagda uppgifter på webben.

Budget och årsrapport

Här kan du ta del av socialnämnden Nordosts budget för 2022. Budgeten innehåller förutsättningar, mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige, men också information om vilka ekonomiska ramar de olika verksamheterna har.