Organisation och ledning i socialförvaltningen Nordost

Vi har ansvar för stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi ska också erbjuda aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Dessutom ska vår förvaltning aktivt arbeta med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och ha kontakter med civilsamhället.

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen leds av direktören och består av sju avdelningschefer och en förvaltningscontroller

organisationsskiss

Förvaltningsdirektör


Fredrik Johansson
Telefon: 031-365 40 19
E-post: fredrik.johansson@socialnordost.goteborg.se

Förvaltningscontroller


Simon Flodén
Telefon: 031-366 00 24
E-post: simon.floden@socialnordost.goteborg.se

Stab och kommunikation


Malin Ankarhem
Avdelningschef
Telefon: 031-365 47 51
E-post: malin.ankarhem@socialnordost.goteborg.se

Ekonomi


Niklas Lindebäck
Tf avdelningschef
Telefon: 031-365 12 57
E-post: niklas.lindeback@socialnordost.goteborg.se

HR


Frida Johansson
Avdelningschef
Telefon: 031-365 82 36
E-post: frida.johansson@socialnordost.goteborg.se

Vuxen och försörjningsstöd

Här finns myndighetsutövning för vuxna och försörjningsstöd, samt insatser till stöd för dessa målgrupper.


Bjarne Öhman
Avdelningschef
Telefon: 031-365 12 12
E-post: bjarne.ohman@socialnordost.goteborg.se

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Här finns resursenheter för familj, barn och vuxna.


Alessandro Rezaei
Avdelningschef
Telefon: 031-366 67 01
E-post: alex.rezaei@socialnordost.goteborg.se

Barn och unga

Här finns myndighetsutövning och resursenheter riktade till barn och unga.


Karen Alvstad
Avdelningschef 
Telefon: 031-365 53 33 
E-post: karen.alvstad@socialnordost.goteborg.se

Stadsområde, välfärd och fritid

Här finns fritidsverksamhet, trygghetsarbete, folkhälsoarbete och medverkan i samhällsplaneringen.


Tobias Gröndahl
Avdelningschef
Telefon: 031-365 13 59
E-post: tobias.grondahl@socialnordost.goteborg.se