Rådet för barn- och ungdomsfrågor i östra Göteborg

I Rådet för barn- och ungdomsfrågor kan du som är ung i stadsdelen vara med och påverka. Vi har också Östra Göteborgs ungdomsråd (ÖGU) som är den direkta länken mellan stadsdelens ungdomar och de politiker som styr här.

Rådet för barn- och ungdomsfrågor

Det här rådet ger dig som är ung möjlighet att vara med och påverka ditt närområde på riktigt. Det infördes 2018 som ett nytt sätt för unga medborgare att påverka de lokala politikerna. Rådet genomförs fyra gånger om året. Då ska minst två nämndpolitiker delta, tillsammans med minst fyra ungdomar. Av ungdomarna ska minst två också vara med i ÖGU  östra Göteborgs ungdomsråd. 

Vill du ta upp en fråga till nästa möte?

Skicka den till ungdomsrad@socialnordost.goteborg.se eller ring 031-365 34 91. 

Vill du vara med och påverka? Då är ÖGU en bra plats för dig!

Östra Göteborgs ungdomsråd består av 13–23-åringar från hela stadsdelen. Du kan delta som gäst på ett möte innan du bestämmer dig för att bli medlem. Du kan antingen ringa handledaren (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan) eller också prata med personalen på någon av våra fritidsgårdar.

ÖGUs Facebooksida eller ÖGUs Instagram kan du följa vad som är aktuellt i ÖGU just nu.

Den 20 april 2021 arrangerade ÖGU ett webbinarium om psykisk ohälsa bland unga, "Är det nåt fel på mig?". Du kan läsa de frågor som samlades in till expertpanelen och deras svar i den här PDF:en. 

Kronometern

Du som är 9-20 år och bor eller är aktiv i östra Göteborg kan söka pengar från Kronometern för att genomföra olika idéer eller projekt. Du kan söka när som helst på året. Det är ungdomarna i ÖGU som bestämmer om pengarna i Kronometern.

Ansökningsblankett finns att hämta på närmaste fritidsgård. Där kan du också få hjälp av personalen att fylla i ansökan.

Blanketten finns även att ladda ner här.

Du kan också fylla i din ansökan direkt på nätet.

Här är reglerna för Kronometern:

 • Förslaget eller idén ska komma från och drivas av en ungdom 9 till 20 år, som är bosatt eller verksam i östra Göteborg.
 • Förslaget ska vara ägnat till ungdomar i samma målgrupp som ovan.
 • Förslaget ska främja att ungdomar aktiveras eller påverkas att aktivera sig på sin fritid.
 • Förslaget ska helst genomföras i östra Göteborg, men kan i samverkan med andra parter också genomföras någon annanstans. Det ska då vara tydligt på vilket sätt ungdomar i östra Göteborg kan vara eller bli delaktiga i förslaget. Ansökan för exempelvis arrangemang i någon annan stadsdel bör inte rutinmässigt godkännas. Det ska finnas en klar koppling till östra Göteborg.
 • Förslaget ska vara fritt från alkohol och droger.
 • Förslaget ska inte strida mot Göteborgs Stads policy om en jämlik stad, eller andra lagar och förordningar som gäller barn och unga.
 • Förslaget får inte vara kränkande eller uteslutande till sin natur.
 • Om förslaget innebär att mat ska processas och sedan bjudas på eller säljas i våra verksamheter, och där det finns risk för stor överproduktion, ska den ansvarige ledaren arbeta fram ett intäktskrav tillsammans med förslagsställaren.
 • Om förslaget innebär resor för förströelse, så kallade nöjesresor, ska ansvarig ledare tillsammans med förslagsställaren  komma överens om hur resan medfinansieras på något sätt (t ex egen insats, arbete på mötesplatsen, lotteri).
 • Ett förslag som på goda grunder kan antas leda till att störa allmän ordning, eller andra tydliga negativa effekter, såsom förstöra naturen, slösa med resurser på något annat sätt, eller ordning, kan komma att avslutas av ansvarig fritidsledare i östra Göteborg. Ytterst ansvarig för de förslag som processas fram till färdig aktivitet är enhetschefen för Fritid, mötes- och konferenslokaler.
 • Föreningar, skolverksamheter och vinstdrivande företag kan inte söka ekonomiskt stöd ur Kronometerpotten.
 • Alla förslag ska innehålla information om hur man säkrar deltagarna och allmänheten från smittspridning. Denna regel gäller så länge som Folkhälsomyndigheten identifierar särskilda smittor som riks- eller regionstäckande pandemier.

Radarpotten

Är du mellan 15 och 21 år kan du söka pengar från Radarpotten. Kontakta personalen på Radar72 för mer information eller gå in på goteborg.se/radar72.

Så tyckte ungdomar i östra Göteborg att pandemin påverkat dem

Under sommaren 2021 frågades över ettusen ungdomar om hur de tyckte att coronapandemin påverkat deras liv; skolgång, hemmaförhållande, sociala umgänge, med mera. Läs deras svar i rapporten här.