Lokala råd - Socialförvaltningen Nordost

Ungdomsrådet i Angered

Angereds Ungdomsråd är en av verksamheterna på Unga Påverkar. Ungdomsrådet är till för att öka barn och ungas lokala inflytande och delaktighet.

Unga påverkar

Vi är en verksamhet i Angered som arbetar med att öka barn och ungas inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka. Hit kan barn och unga komma med sina idéer eller funderingar. Vi hjälper dem att göra sin röst hörd.

Rådet för barn- och ungdomsfrågor

I Rådet för barn- och ungdomsfrågor kan du som är ung i stadsdelen vara med och påverka. Vi har också Östra Göteborgs ungdomsråd (ÖGU) som är den direkta länken mellan stadsdelens ungdomar och de politiker som styr här.