Socialförvaltningen Nordost

Organisation och ledning

Vi har ansvar för stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi ska också erbjuda aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Dessutom ska vår förvaltning aktivt arbeta med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och ha kontakter med civilsamhället.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på Socialförvaltningen Nordost att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. På den här sidan kan du läsa om hur detta går till.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från att du fått beslutet.

Aktuellt

 • Tillsammans kan vi stoppa könsstympning av flickor och kvinnor

  Publicerad 16 maj 2022
  I Sverige lever uppskattningsvis 40 000-50 000 flickor och kvinnor med konsekvenserna av könsstympning, ett ingrepp som kan leda till trauma, livslång smärta och död. Den här veckan mobiliserar socialförvaltningen Nordost tillsammans med Angereds närsjukhus för att öka kunskapen om problemet och bidra till att stoppa könsstympning av flickor och kvinnor.
 • Socialnämnden Nordost yttrar sig om byggnadsnämndens plan för Hjällbo

  Publicerad 27 april 2022
  Den 26 april höll socialnämnden Nordost sammanträde och yttrade sig då om ett flertal motioner och förslag.
 • IHF gör barnet mer delaktig i familjebehandlingen

  Publicerad 21 mars 2022
  Resursenheten 1 för barn och familjer är nu certifierade att arbeta enligt metoden IHF – intensiv hemmabaserad familjebehandling. Henrik Steen berättar mer om vad det innebär, för familjerna och för medarbetarna.
 • Ny metodbok ska sprida verktyg för att stötta ungdomar

  Publicerad 3 mars 2022
  UngÖst är en verksamhet där flera kompetenser samverkar för att ge stöd till utsatta unga i åldern 10-25 år. Nu har verksamheten utvärderats och resultatet visar att ungdomarna upplever verksamheten som meningsfull och har närmat sig sysselsättning. UngÖst beskriver nu sitt arbetssätt i en metodbok, som riktar sig till andra förvaltningar och kommuner som vill starta en liknande verksamhet.
 • Nämndmöte i Social Nordost 22 februari

  Publicerad 23 februari 2022
  Socialnämnden Nordost höll sammanträde den 22 februari och fattade bland annat beslut om verksamhetsplanen för 2022.
 • Desinformationskampanj mot Sveriges socialtjänst ökar efterfrågan på korrekt information

  Publicerad 10 februari 2022
  Uppdaterad 24 februari 2022. En desinformationskampanj riktad mot Sveriges socialtjänst har de senaste veckorna fått stor spridning i arabisktalande kanaler med miljontals följare. För att möta detta har Socialstyrelsen sammanställt korrekt information och samlade länkar till material som rör socialtjänstens område, både på svenska och flera andra språk.
 • Stöd för tillitsskapande dialoger med nyanlända föräldrar

  Publicerad 10 februari 2022
  Tillsammans med yrkesverksamma, forskare och lokala föreningar har en utbildning för alla som möter nyanlända föräldrar tagits fram. Arbetet började som ett projekt som drevs av FN:s internationella migrationsorgan och har nu översatts till ett flertal språk.