Verksamheter i socialförvaltningen Hisingen

Barn och unga

Här kan du få hjälp av socialtjänsten i myndighetsärenden och annat stöd som riktar sig till barn och unga. Läs mer på sidan för stöd till familj, barn och ungdom.

Vuxen och försörjningsstöd

Här kan du få hjälp av socialtjänsten när det gäller vuxna och försörjningsstöd, men också hjälp till andra insatser som rör vuxna. Läs mer på sidan för social- och familjefrågor.

Stadsområde, välfärd och fritid

Här får du kontakt med personer som arbetar med fritidsverksamhet och trygghetsarbete, folkhälsoarbete, samhällsplaneringen och samverkan med civilsamhället. Läs mer på sidan för kultur och fritid.

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna?

Sedan januari 2010 finns en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen stärktes den 1 januari 2019 så att minoriteternas rättigheter och kommunens skyldigheter blev tydligare.

Här får du veta vilka rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter. Informationen finns på respektive minoritetsspråk samt på svenska.