Verksamheter i socialförvaltningen Hisingen

Barn och unga

Här kan du få hjälp av socialtjänsten i myndighetsärenden och annat stöd som riktar sig till barn och unga. Läs mer på sidan för stöd till familj, barn och ungdom.

Vuxen och försörjningsstöd

Här kan du få hjälp av socialtjänsten när det gäller vuxna och försörjningsstöd, men också hjälp till andra insatser som rör vuxna. Läs mer på sidan för social- och familjefrågor.

Stadsområde, välfärd och fritid

Här får du kontakt med personer som arbetar med fritidsverksamhet och trygghetsarbete, folkhälsoarbete, samhällsplaneringen och samverkan med civilsamhället. Läs mer på sidan för kultur och fritid.