Socialnämnden Hisingens mötestider

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden.

Sammanträdestider 2023

Socialnämnden Hisingen sammanträder följande datum under 2023:

 • 24 januari 
 • 7 februari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 12 december

Socialnämnden Hisingens sammanträden startar klockan 14.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.