Socialnämnden Hisingens mötestider

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden.

Sammanträdestider 2022

Socialnämnden Hisingen sammanträder följande datum under 2022:

 • 3 januari
 • 8 februari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 20 december

Socialnämnden Hisingens sammanträden startar klockan 15.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.