Organisation och ledning i socialförvaltningen Hisingen

Socialförvaltningen Hisingen ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med trygghetsfrågor, folkhälsa och civilsamhällets medinflytande.

Förvaltningsledning


Förvaltningsdirektör

Christina Aylward Alvelin
Telefon: 031-366 11 00
E-post: christina.alvelin@socialhisingen.goteborg.se


Förvaltningscontroller

Rebecca Huber
Telefon: 031-366 10 13
E-post: rebecca.huber@socialhisingen.goteborg.se


Stab

Lamija Sabanovic
Avdelningschef
Telefon: 031-365 35 87
E-post: lamija.sabanovic@socialhisingen.goteborg.se


HR-avdelningen

Anna Malmcrona
Avdelningschef
Telefon: 031-366 77 62
E-post: anna.malmcrona@socialhisingen.goteborg.se


Ekonomiavdelningen

Helena Lundberg
Avdelningschef
Telefon: 031-366 89 30
E-post: helena.lundberg@socialhisingen.goteborg.se


Barn och Unga Myndighet

Alexis Ljungkvist
Avdelningschef
Telefon: 031-366 83 61
E-post: alexis.ljungkvist@socialhisingen.goteborg.se


Barn och Unga resurs

Alex Hirschi
Avdelningschef
Telefon: 031-366 75 45
E-post: alex.hirschi@socialhisingen.goteborg.se


Försörjningsstöd

Maria Balaban
Avdelningschef
Telefon: 031-366 65 22
E-post: maria.balaban@socialhisingen.goteborg.se


Vuxen och Psykologenheten

Martina Lundgren
Avdelningschef
Telefon: 031-365 23 03
E-post: martina.lundgren@socialhisingen.goteborg.se


Stadsområde, välfärd och fritid

Karita Saapunki Björk
Avdelningschef
Telefon: 031-366 06 14
E-post: karita.saapunki.bjork@socialhisingen.goteborg.se