Ungdomsrådet Hisingen

Alla ungdomar på Hisingen ska ha möjlighet att föra fram sina åsikter och idéer. Ungdomsrådet Hisingen är ett sätt att göra det på.

Ungdomsrådet, som består av ungdomar mellan 13-20 år, anordnar bland annat:

  • Dialogmöten med fokus på ett Hisingen för unga
  • Aktiviteter
  • Träffar med politiker, tjänstepersoner och chefer i Göteborg.

Ungdomsrådet är även med där ett ungdomsperspektiv behövs, vid till exempel planeringen av det nya kulturhuset på Backaplan, kartläggning kring hur Göteborgs Stad arbetar med Barnkonventionen och arbetet med hur vi skapar en meningsfull fritid för unga. 

Ungdomsrådet har en pengapott, "Money Island", som är till för ungdomar mellan 1320 år som bor på Hisingen och är tillgänglig att söka pengar från om en vill anordna en aktivitet för ungdomar.

Här finns mer information om hur du ansöker pengar från pengapotten.