Socialförvaltningen Hisingen

Organisation och ledning

Socialförvaltningen Hisingen ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med trygghetsfrågor, folkhälsa och civilsamhällets medinflytande.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på Socialförvaltningen Hisingen att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. På den här sidan kan du läsa om hur detta går till.

Aktuellt

  • Utvecklingsprogram skapar helhet för Hisingen

    Publicerad 27 januari 2022
    Den första LUP 2022 för Hisingen är klar. LUP står för lokalt utvecklingsprogram. Syftet är att skapa en gemensam bild för hela Hisingen med fokus på fyra olika teman. Målet är att nå mer jämlika levnadsvillkor för hela Hisingen. Det är den största utmaningen.