Socialnämnden Centrum

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i socialnämnden Centrum

Nämndens uppdrag

Socialnämnd Centrum ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen inom stadsområde Centrum. Utöver det har socialnämnd Centrum ansvar för ett antal verksamheter som är gemensamma för staden.

Mötestider

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll för socialnämnden Centrum.

Budget och årsrapport

Politikerna i socialnämnden Centrum beslutar om den budget som styr socialförvaltningens arbete. I budgeten kan du läsa om vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur pengarna ska fördelas.