Socialförvaltningen Centrum

Organisation och ledning

Socialförvaltningen Centrum ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och har kontakter med civilsamhället samt samverkar med hela staden.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på socialförvaltning Centrum att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. På den här sidan kan du läsa om hur detta går till.

Aktuellt

 • Nämnden sa ja till metod för egenkontroll för studieförbunden

  Publicerad 26 april 2022
  Under nämndsammanträdet tisdagen den 26 april godkände socialnämnden Centrum den metod för egenkontroll som studieförbunden nu ska använda för att beviljas bidrag av nämnden.
 • Drygt 27 miljoner kronor i bidrag till studieförbunden år 2022

  Publicerad 29 mars 2022
  Socialnämnden Centrum har idag beslutat att fördela  drygt 27 miljoner kronor till studieförbundens lokalavdelningar i Göteborg för verksamhet 2022.
 • Group Violence Intervention (GVI) införs i Göteborg

  Publicerad 25 mars 2022
  Göteborgs Stad, Kriminalvården Region Väst och Polisområde Storgöteborg är överens om att börja arbeta utifrån strategin GVI i Göteborg. Införandet sker stegvis under 2022 i syfte att över tid arbeta gemensamt och systematiskt för att minska risken för grovt våld och öka tryggheten i Göteborg.
 • Desinformationskampanj mot Sveriges socialtjänst ökar efterfrågan på korrekt information

  Publicerad 10 februari 2022
  Socialstyrelsen har nu ställt samman korrekt information och samlade länkar som rör socialtjänsten, både på svenska och på andra språk.
 • Nästan 67 miljoner kronor fördelas i föreningsbidrag inom det sociala området 2022

  Publicerad 22 december 2021
  Socialnämnden Centrum beslutade vid sitt sammanträde den 21 december 2021 att fördela 66 829 000 kronor till 108 olika verksamheter i Göteborg.
 • Beslut om ny bidragsmodell för studieförbund försvaras

  Publicerad 22 december 2021
  Socialnämnden Centrum fattade i oktober beslut om att införa en ny bidragsmodell för studieförbunden. Beslutet har nu bestridits av en person som menar att nämnden inte följt lagen. Under sammanträdet den 21 december beslutade nämnden om ett svar till förvaltningsrätten där man står fast vid sitt beslut.
 • Elva saknade barn utifrån hedersrelaterad problematik i staden

  Publicerad 22 december 2021
  Årets kartläggning visar att totalt elva barn har förts från Göteborg ut ur landet utifrån en misstänkt hedersproblematik. Det är socialnämnd Centrum som har uppdraget att samla in och sammanställa de fyra socialförvaltningarnas uppgifter. Under nämndsammanträdet den 21 december antecknade socialnämnden Centrum kartläggningen till protokollet.
 • Förlängd överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

  Publicerad 22 december 2021
  Socialnämnden Centrum förlänger överenskommelsen om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Skyddsvärnet och Fryshuset fram till januari 2023. Det beslutades under nämndsammanträdet den 21 december.
 • Budget 2022 i Socialnämnden Centrum

  Publicerad 21 december 2021
  Nu är Socialnämnden Centrums budget för nästa år beslutad. I budgeten ingår fördelning av ekonomiska ramar till avdelningarna, förutsättningar inom personalområdet och mål och uppdrag från kommunfullmäktige som nämnden ska bidra till 2021. Förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar för att hålla budgeten.
 • Sammanträdestider för 2022

  Publicerad 17 november 2021
  Nu har socialnämnden Centrum fastställt mötesplan för 2022. Den innehåller datum, tid och plats för nämndmöten, individutskott och samhällsutvecklingsråd.