Socialförvaltningen Centrum

Organisation och ledning

Socialförvaltningen Centrum ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och har kontakter med civilsamhället samt samverkar med hela staden.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på socialförvaltning Centrum att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. På den här sidan kan du läsa om hur detta går till.

Aktuellt

 • Nämnden sa ja till metod för egenkontroll för studieförbunden

  Publicerad 26 april 2022
  Under nämndsammanträdet tisdagen den 26 april godkände socialnämnden Centrum den metod för egenkontroll som studieförbunden nu ska använda för att beviljas bidrag av nämnden.
 • Group Violence Intervention (GVI) införs i Göteborg

  Publicerad 25 mars 2022
  Göteborgs Stad, Kriminalvården Region Väst och Polisområde Storgöteborg är överens om att börja arbeta utifrån strategin GVI i Göteborg. Införandet sker stegvis under 2022 i syfte att över tid arbeta gemensamt och systematiskt för att minska risken för grovt våld och öka tryggheten i Göteborg.
 • Sammanträdestider för 2022

  Publicerad 17 november 2021
  Nu har socialnämnden Centrum fastställt mötesplan för 2022. Den innehåller datum, tid och plats för nämndmöten, individutskott och samhällsutvecklingsråd.