Socialförvaltningen Centrum

Organisation och ledning

Socialförvaltningen Centrum ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och har kontakter med civilsamhället samt samverkar med hela staden.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på socialförvaltning Centrum att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. På den här sidan kan du läsa om hur detta går till.

Aktuellt

  • Unga i Göteborg drogar allt mindre visar ny undersökning

    Publicerad 28 september 2022
    Färre dricker alkohol och erfarenheten av narkotika har aldrig tidigare legat så lågt. Det visar en ny enkätundersökning som genomförts bland alla elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Även tobaksrökningen har minskat drastiskt. Däremot ökar snusning och rökning av e-cigaretter. Och många berusar sig på lustgas.