Om Regionarkivet

På Regionarkivet förvaras arkiv från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Vårt uppdrag är att verka för att rätt information blir tillgänglig för allmänheten, myndigheter och forskare idag och i framtiden

Regionarkivet kan du söka efter skolbetyg och klasslistor, kartor och ritningar. Du kan också söka handlingar från socialtjänsten, uppgifter om vaccinationer, patientjournaler, personalhandlingar och mycket annat. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Regionarkivet är ett av Sveriges största arkiv med 12 mil handlingar i Göteborg och Vänersborg och 13 terabyte elektroniska handlingar.

Det är stora informationsflöden i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Regionarkivet verkar för att informationen hanteras på korrekt sätt så att rätt information finns kvar i framtiden. Som arkivmyndighet utfärdar vi anvisningar för myndigheternas arkiv- och informationshantering. Vi gör tillsynsbesök hos myndigheter, håller i utbildningar, ger ut handledningar och ger råd och stöd. Vi utvecklar också ett system för elektronisk långtidslagring av offentlig information.

Tillsammans med förvaltningar, bolag och stiftelser skapar vi förutsättningar för rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och ökad delaktighet.

Styrande dokument

Västra Götalandsregionen

Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen

Anvisning för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering

Göteborgs Stad

Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering

Göteborgs Stads anvisning för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering