Mötestider i Arkivnämnden

Arkivnämnden sammanträder ungefär varannan månad. Mötena äger rum i Regionarkivets lokaler, antingen i Göteborg eller i Vänersborg.

Arkivnämndens sammanträden 2023

  • Onsdag 8 februari, Göteborg
  • Tisdag 19 april, Vänersborg
  • Onsdag 7 juni, Göteborg
  • Onsdag 20 september, Göteborg
  • Onsdag 8 november, Vänersborg
  • Onsdag 6 december, Göteborg 

Sammanträdena i Göteborg börjar klockan 13 och sammanträdena i Vänersborg börjar klockan 13.30. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. 

Sök och prenumerera på nämndhandlingar

Du kan söka fram handlingar från tidigare nämndmöten via länken nedanför. Där hittar du också ett formulär där du kan lägga till din e-postadress så att du får nämndens handlingar via e-post när de publiceras på webben.

Nämndhandlingar