Budget och årsrapport för arkivnämnden

Budget

Politikerna i Arkivnämnden beslutar om den budget som styr Regionarkivets arbete. Budgeten tar upp vilka mål som förvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.

Arkivnämndens budget 2023

Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den beskrivs hur det har gått ekonomiskt och hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten.

Arkivnämndens årsrapport 2022