Foto: Frida Winter

Regionarkivet

På Regionarkivet förvaras arkiv från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Här kan du söka efter skolbetyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar och bolag ska följa de lagar och regler som gäller för arkiv- och informationshantering.

Organisation och ledning

Regionarkivet har runt sextio medarbetare och förvaltningen är organiserad i tre avdelningar och ett kansli. Förvaltningen har arbetsplatser i både Göteborg och Vänersborg.

Om Regionarkivet

På Regionarkivet förvaras arkiv från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Vårt uppdrag är att verka för att rätt information blir tillgänglig för allmänheten, myndigheter och forskare idag och i framtiden

Så behandlar vi personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning bestämmer hur myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Här kan du läsa om hur Regionarkivet behandlar dina personuppgifter och om hur du kommer i kontakt med oss.