Park- och naturförvaltningens särskilda uppdrag och projekt

Park- och naturförvaltningen deltar i många särskilda uppdrag och projekt när det gäller stadsutveckling.

Hållbara smarta parker syftar till att testa nya lösningar och verktyg för att minska miljöpåverkan i skötseln av våra gröna ytor och andra urbana utemiljöer. Det handlar om att möta utmaningar kring miljömässig hållbarhet, ökad effektivitet, biologisk mångfald och andra aspekter som anknyter till en god bebyggd miljö.

Hållbara smarta parker drivs i projektform, är tänkt att pågå i tre år och samordnas av Johanneberg Science park. Park- och naturförvaltningen deltar med så kallade testbäddar i Trädgårdsföreningen och Slottsskogen. Genom digitalisering och automatisering av till exempel gräsklippning kan vi bidra till en bättre miljö och effektivare arbete

Älvstaden , som innebär att Göteborgs stadskärna kommer att bli dubbelt så stor, växer nu fram längs båda sidor om Göta älv. Målet är en levande och attraktiv innerstad med 25 000 nya lägenheter och 50 000 nya arbetsplatser. Älvstaden omfattar Backaplan, CentralenområdetFrihamnenGullbergsvassLindholmenRingön och Södra Älvstranden. Några exempel på delar i Älvstaden där park- och naturförvaltningen bidrar är Jubileumsparken i Frihamnen, Maskinparken på Lindholmen samt Järnvågsparken och Masthamnsparken i Masthuggskajen. 

Göteborg 2021 År 2021 fyllde Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats genom Göteborgs Stads jubileumssatsningar. Park- och naturförvaltningen har varit och är projekt- eller delprojektledare för fyra jubileumssatsningar; Jubileumsparken, Kvillestråket, Färjenäsparken samt regnlekplatsen. 
Med anledning av covid-19 tog Göteborgs kommunfullmäktige i september 2020 beslut om att skjuta jubileets festligheter och firande till 2023. 2021 arrangerades ett formellt, historiskt firande av den officiella födelsedagen 4 juni.