Park- och naturförvaltningens övriga trycksaker

Här hittar du övriga trycksaker som park- och naturförvaltningen tagit fram.

Foldrar om naturområden

Foldrarna går bra att skriva ut i A4-format och vika själv. Vik inåt, två vik, från höger till vänster.
Foldrarna är i lågupplöst format.

OBS! Kontaktuppgifterna är felaktiga i några av foldrarna. Frågor, synpunkter på skötsel, felanmälningar skickar du till Göteborgs Stads kontaktcenter: e-post: goteborg@goteborg.se, telefon: 031- 365 00 00.

Folder om Bergsjön-Fjällbo ängar

Folder om Billdals park

Folder om Delsjöområdet (viks annorlunda än instruktionen ovan)

Folder om Hisingsparken

Folder om Hjällboskogen

Folder om Hökälla

Folder om Jämmerberget

Folder om Lärjeåns dalgång

Folder om Ruddalen

Folder om Rya skog

Folder om Sillvik

Folder om Skändlaberget

Folder om Skärvallsberget

Folder om Stora Amundön

Folder om Svarte Mosse

Folder om Välen

Snorklingsled Stora Amundön

Ut & njut

Park- och naturförvaltningen har sammanställt en större folder med kartor och information om 23 olika naturområden och naturtyper i Göteborg. Foldern är på 32 sidor och finns även på stadens turistbyråer samt på många av våra bibliotek. Du kan beställa den som trycksak från park- och naturförvaltningens kommunikationsavdelning, via parkonatur@ponf.goteborg.se

Ut och njut

Naturpedagogiska foldrar

Park- och naturförvaltningen arbetar en hel del med naturpedagogik. På intranat.goteborg.se/lhu finns faktablad om djur och naturtyper, lektionstips med mera som kan användas vid lärande för hållbar utveckling.