Om park- och naturförvaltningen

Grönplan för en nära, sammanhållen och robust stad

Grönplanen syftar till att visa hur Göteborg kan stärkas som en stad med stora gröna kvaliteter, ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samtidigt som staden utvecklas. Den är vägledande för Göteborgs Stads alla planerande, byggande och förvaltande förvaltningar och bolag, som samtliga bidrar till en sammanhållen stadsutvecklingsprocess.

Särskilda uppdrag och projekt

Park- och naturförvaltningen deltar i många särskilda uppdrag och projekt när det gäller stadsutveckling.

Policyer och riktlinjer

Här hittar du ett urval av de policyer och riktlinjer som park- och naturnämnden eller förvaltningen fastställt för verksamheten.

Miljö- och kvalitetsarbete

Park- och naturförvaltningen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Det innebär att vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och ständiga förbättringar för att minska förvaltningens miljöbelastning. Park- och naturförvaltningen har också en egen verksamhetspolicy som beskriver förvaltningens kvalitets- och miljöarbete.

Rapporter

Här hittar du rapporter och naturinformation som park- och naturförvaltningen gjort utifrån inventeringar i naturen.

Övriga trycksaker

Här hittar du övriga trycksaker som park- och naturförvaltningen tagit fram.