Om park- och naturförvaltningen

Grönstrategi för en tät och grön stad

Göteborg utvecklas från en stor småstad till en liten storstad. Grönstrategin innehåller mål och strategier för hur staden förblir och ytterligare utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare.

Särskilda uppdrag och projekt

Park- och naturförvaltningen deltar i många särskilda uppdrag och projekt när det gäller stadsutveckling.

Policyer och riktlinjer

Här hittar du ett urval av de policyer och riktlinjer som park- och naturnämnden eller förvaltningen fastställt för verksamheten.

Miljö- och kvalitetsarbete

Park- och naturförvaltningen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Det innebär att vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och ständiga förbättringar för att minska förvaltningens miljöbelastning. Park- och naturförvaltningen har också en egen verksamhetspolicy som beskriver förvaltningens kvalitets- och miljöarbete.

Rapporter

Här hittar du rapporter och naturinformation som park- och naturförvaltningen gjort utifrån inventeringar i naturen.

Övriga trycksaker

Här hittar du övriga trycksaker som park- och naturförvaltningen tagit fram.