Park- och naturnämndens uppdrag

Grönt, rent och vackert i Göteborg - så kan park- och naturnämndens uppdrag sammanfattas. Nämnden ansvarar för förvaltning och skötsel av de flesta av stadens grönområden och för planteringar inom trafikområden och gatumark.

Park- och naturnämndens uppdrag

Nämndens uppdrag är att både förvalta park- och naturområden, samordna och i egen-regi utföra markskötsel, vinterväghållning och olika anläggningsarbeten i staden. 

Park- och naturnämnden ansvarar också för stadens träd, skulpturer på allmän plats och för sjöar, vattendrag, inre vattenvägar och friluftsbad. I stadsplaneringen bevakar nämnden att natur- och kulturvärden, samt estetiska och sociala värden bevaras.

Nämndens ledamöter

Park- och naturnämnden har 11 ledamöter och 5 ersättare. De är fritidspolitiker och utses av kommunfullmäktige. Du kan kontakta politikerna genom att ringa, skicka brev eller e-post.

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter

Nämndens möten

Nämnden sammanträder en gång i månaden med uppehåll under sommaren. 

Nämndens mötestider