Mötestider i park- och naturnämnden

Sammanträdestider 2022

Park- och naturnämnden har sammanträde följande datum under 2022. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

24 januari

7 februari

7 mars

21 mars

25 april

23 maj

20 juni

29 augusti

26 september

17 oktober

14 november

12 december

Park- och naturnämnden

Nämndmöten och protokoll