Park- och naturnämnden

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i park- och naturnämnden

Nämndens uppdrag

Grönt, rent och vackert i Göteborg - så kan park- och naturnämndens uppdrag sammanfattas. Nämnden ansvarar för förvaltning och skötsel av de flesta av stadens grönområden och för planteringar inom trafikområden och gatumark.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter park- och naturnämndens handlingar och protokoll.

Budget och årsrapport

Varje år beslutar politikerna i park- och naturnämnden om budget. I budgeten står vilka mål och uppdrag som park- och naturförvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.